Nu kan Medicinsk massage av dipl. massör/ leg. fysioterapeut erbjudas.
Kontakta oss bokning och mer information.

Kontakt

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg