Samarbeten

Inom ramen för Skandias Hälsoförsäkring har Actiminded AB och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) sedan 2017 utvecklat tjänster kopplat till arbete och vardag för personer med framförallt stress- och utmattningsproblematik. Sedan 2018 har tjänsterna använts alltmer flitigt och varit en stor resurs i kombination med hälso- och rehabvägledning, KBT-samtal och fysioterapi.

Under 2018 utfördes ett projekt inom ramen för SKL gällande insatser för att minska psykisk ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Detta i samarbete med Sophiahemmet Rehab Center och Sophiahemmets husläkarmottagning.
Under 2019 fortsätter samarbetet med SRC och implementering av nya tjänster inom området arbetsmiljö-hälsa.

Sedan år 2016 har Leg. arbetsterapeut Gunilla Stenmark levererat arbetsterapeutiska insatser gällande bedömning av aktivitets-arbetsförmåga till Susano AB, inom ramen för olika försäkringsmedicinska utredningar i Stockholm. Beställare har varit försäkringskassa, socialtjänst eller försäkringsbolag. Under 2019 fortsätter samarbetet med Susano i bolaget Actiminded AB.

Sedan 2018 utför Actiminded AB arbetsterapeutiska bedömningar för personer inom Socialförvaltningen i Botkyrka kommun för att klargöra arbets- och aktivitetsförmåga.
Bedömning och observation sker i anpassad miljö där individerna får pröva sin förmåga i olika aktiviteter och arbetsliknande uppgifter. Dokumentation kan sedan tillsammans med läkarutlåtande användas som underlag till försäkringskassa och/eller för vidare medicinska- /arbetslivsinriktade insatser.

Sedan November 2021 samarbetar Actiminded AB och Mindeed AB i digitala tjänster och insatser inom området neuropsykiatri.

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg