Under April 2020 utökade vi vårt samarbete med Susano AB och agerar som underleverantör vid beställning av arbetsförmågeutredningar

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg