Actiminded

health

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för en hållbar balans i arbete och vardag

Actiminded –health arbetar på uppdrag av såväl privata – som offentliga arbetsgivare. Vi har flerårig kompetens inom frisk- och hälsovård och lång erfarenhet av utredningar kopplat till arbetsförmåga.
Våra insatser syftar till att förbättra både hälsa och arbetsmiljö.

]

Behöver du eller dina medarbetare stöd i arbete/vardag?

Många delar ska falla på plats för att livet inte ska upplevas stressigt.

Genom fungerande vanor, rutiner och balans i livet blir det lättare att prioritera och hinna med det vi verkligen vill göra både i arbete och vardag.

]

Finns behov av anpassning av arbetsplatsen?

Kontakta oss för en genomgång på arbetsplatsen- kartläggning av personalens resurser kontra arbetets specifika krav.

]

Behöver ni motivation på arbetet för att få till en hälsosam livsstil?

Vi hjälper till med frågor kopplade till fysisk aktivitet, kost och sömn.

Läs vidare under tjänster och kontakta oss så berättar vi vidare om vad vi kan göra för dig/er.

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg

Actiminded AB

Fredsgatan 12 A
172 33 Sundbyberg